Kariera / Rekrutacja | Aktualne oferty pracy | Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zależy nam na pozyskaniu najlepszych pracowników.
Nie stosujemy długich i uciążliwych procedur. Rzeczowa rozmowa pozwala szybko ocenić obu stronom możliwości współpracy. Dlatego bardzo zależy nam na wcześniejszym, merytorycznym przygotowaniu kandydata do spotkania. Staramy się, aby proces rekrutacji nie był stresujący i pozwalał w pełni zaprezentować się kandydatom.


Przebieg procesu rekrutacji

 • Analiza i weryfikacja nadesłanych aplikacji.
  Każda oferta jest dokładnie analizowana i weryfikowana. Zwracamy uwagę na zgodność kwalifikacji i doświadczenia z warunkami określonymi w opisie stanowiska pracy
 • Rozmowy telefoniczne
  Podczas rozmów telefonicznych staramy się uzupełnić informacje nadesłane w dokumentach rekrutacyjnych.
 • Rozmowy kwalifikacyjne
  Wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne. Pierwsze spotkanie odbywa się z pracownikiem Działu Kadr. To czas na bliższe poznanie i zadawanie pytań.. Staramy się dowiedzieć jak najwięcej o posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu, sukcesach, powodach zmiany pracy i planach zawodowych kandydatów. To również możliwość uzyskania informacji o firmie i oferowanym stanowisku.
 • Spotkanie z przyszłym przełożonym
  Celem rozmowy jest poznanie wzajemnych oczekiwań, omówienie warunków zatrudnienia oraz zakresu obowiązków. To ostatni etap procesu rekrutacji, po nim zapada decyzja o zatrudnieniu kandydata.

Po około 2 tygodniach, kontaktujemy się ze wszystkimi zaproszonymi na rozmowy osobami i informujemy o podjętych decyzjach.