Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez POR-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej POR-BUD). Wszystkie informacje wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. POR-BUD nie bierze odpowiedzialności za te informacje.

POR-BUD i podmioty przez niego uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe udostępnione POR-BUD w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z deklaracją poufności POR-BUD.

Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.


Z kim należy się skontaktować w przypadku pytań i wniosków ?

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Por-Bud Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa